Republica Moldova | Ministerul Afacerilor Interne

Inspectoratul General de Carabinieri

A A A

Serviciul informare și comunicare cu mass-media

Șef Serviciu informare și comunicare cu mass-media  - maior Cristina ZAMȘA

 

Serviciul informare și comunicare cu mass-media are menirea să promoveze în societate imaginea instituţiei, să informeze echidistant şi competent opinia publică despre activităţile curente, inclusiv despre problemele existente, căile de soluţionare   a  acestora,   rezultatele   obţinute   şi   perspectivele   de   dezvoltare  a instituţiei; sa fie veriga de legatură cu reprezentaţii mass-media; să ofere informaţii cu privire la activitatea de bază, comentarii cu privire la problemele de stringentă actualitate.

Reflectarea obiectivă şi echidistantă a activităţii Inspectoratului General de Carabinieri. Cultivarea, prin intermediul structurilor media, a unei atitudini de respect a cetăţeanului faţă de cadrele şi instituţia IGC al MAI.

Telefon de contact: 067277222