Republica Moldova | Ministerul Afacerilor Interne

Inspectoratul General de Carabinieri

A A A

Repere istorice

1991 – La 12 decembrie 1991 a fost aprobată de Parlament şi semnată de Presedintele Republicii Moldova Legea Nr. 806-XII cu privire la trupele de carabinieri (trupele interne) ale Ministerului Afacerilor Interne. Această dată devine ziua formării trupelor de carabinieri ale statului Independent – Republica Moldova.

1992 – În ianuarie 1992 în baza ordinului M.A.I. al Republicii Moldova se formează Regimentul mobil-operativ de carabinieri (u.m.1001) (comandant a fost numit dl. Sergiu Ganea) şi Regimentul de escortă (u.m.1002) (comandant a fost numit dl.Valeriu Ceachir). 1992 — La 13 martie subdiviziunea de carabinieri (u.m.1002) pentru prima dată se îndreaptă în regiunea conflictului armat.

1992 – La 31 martie in timpul atacului în apropierea s.Cosniţa, r-l Dubăsari, îndeplinind misiunile de serviciu şi necruţindu-şi viaţa, au căzut eroic în luptă plutonierul adjutant Victor Lavrentov şi plutonierul Dumitru Roman. 1992 – În aprilie este numit în funcţia de viceministru al afacerilor interne, comandant al trupelor de carabinieri dl. Mihai Mămăligă.

1992 – La 25 aprilie efectivul u.m.1002 şi la 3 mai efectivul u.m. 1001 pentru prima dată depun jurămintul militar de fidelitate Republicii Moldova şi poporului său.

1992 – La 9 mai, conform ordinului MAI al Republicii Moldova, pentru bărbăţie şi eroism manifestat în lupta cu formaţiunile armate nelegitime plutonierul Dumitru Roman este înscris pe veci în listele u.m.1002.

1992 – La 30 mai subdiviziunea mixtă u.m.1001 se îndreaptă în zona conflictului armat (s.Holercani).

1992 – Prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova Nr.4 din 24.06.1992 în baza Regimentului mobil-operativ independent de miliţie (u.m.5447) şi Regimentului de escortă independent (u.m.7481), care intrau în componenţa Direcţiei Trupelor Interne din Ucraina şi Moldova ale fostei URSS, au fost create respectiv, Regimentul mobil-operativ de carabinieri (u.m.1001) şi Regimentul de escortă (u.m.1002) cu dislocarea statelor-majore în or.Chişinău.

1992 – La 29 iunie, aflîndu-se la postul de pază a punctului de comandă al Statului Major al M.A.I. al Republicii Moldova în timpul bombardamentului concentrat de artilerie a fost rănit mortal ostaşul Igor Mînăscurtă (u.m.1001). 1992 – În iulie în funţia de Prim-adjunct al comandantului, şeful statului-major al trupelor de carabinieri este numit dl. Valentin Griţco.

1992 – Carabinierul-halterofil Tudor Casapu devine Campion Olimpic la Jocurile Olimpce de vară din Barcelona.

1992 – În baza u.m.1002 este formată pentru prima dată în istoria Republicii Moldova compania gărzii de onoare.

1992 – La 4 noiembrie Preşedintele Republicii Moldova a semnat Decretul prin care a fost aprobată structura, componenţa numerică şi dislocarea efectivului de carabinieri, totodată, în cadrul Ministerului Afacerilor Interne a fost creat Departamentul Trupelor de Carabinieri cu sediul în or. Chişinău.

1992 – În decembrie unităţile militare 1001 şi 1002 se reorganizează în brigăzi, în baza Decretului Preşedintelui Republicii Moldova, la 18 decembrie le se înmînează Drapelele de Luptă.

1993 – Începînd cu 18 februarie efectivul u.m.1001 începe să îndeplinească sarcinile serviciului de luptă la paza ordinii publice în oraşele Chişinău, Hînceşti, Criuleni, Căuşeni, iar la 1 august în r-l Glodeni. 1993 – În aprilie în Centrul de Instruire al D.T.C. (u.m.1006) a absolvit prima promoţie de sergnţi – comandanţi de grupă.

1993 – În conformitate cu Decretul Preşedintelui Republicii Moldova din 24 mai este înmînat Drapelul de Luptă Departamentului Trupelor de Crabinieri şi unui şir de unităţi.

1993 – În baza ordinului MAI din 24 august trupele de carabinieri încep să îndeplinească sarcinile de pază şi apărare a obiectivelor diplomatice, pentru ce a fost formată u.m.1026.

1993 – La 28 decembrie prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova este format batalionul independent al trupelor de carabinieri (u.m.1045) cu dislocarea în or.Comrat.

1993 – S-a desfăşurat prima Spartachiadă a trupelor de carabinieri, care includea trei probe sportive: atletism, tragerea la ţintă şi lupta sambo.

1994 – În iunie a fost semnat primul număr al ziarului “Carabinierii Moldovei” – organ de presă al Departamentului Trupelor de Carabinieri.

1994 – În august-septembrie unităţile şi subunităţile trupelor de carabinieri participă la lichidarea urmărilor calamităţilor naturale în r-le Hînceşti, Străşeni, Vulcăneşti ş.a.

1994 – este compusă prima partiţie orchestrală şi făcută prima imprimare a imnului de Stat al Republicii Moldova “Limba Noastră”, de către orchestra militară a Departamentului Trupelor de Carabinieri sub conducerea dom. Nicolae Usaciov.

1995 – Conform Decretulului Preşedintelui Republicii Moldova din 12 iunie după reorganizare au fost formate unităţile militare 1033; 1034; 1041; 1042; 1026 cu dislocarea statelor – majore, respectiv în or. Briceni, Floreşti, Cahul, Basarabeasca şi Chişinău.

1995 – În iunie a absolvit şcoala medie specială de poliţie a M.A.I. prima promoţie de ofiţeri ai trupelor de carabinieri.

1996 – Prin ordinul Ministrului afacerilor interne din 25 iulie a fost aprobat Regulamentul Serviciului de luptă al trupelor de carabinieri.

1996 – Prin ordinul comandantului trupelor de carabinieri dl. M. Mămăligă din 26 septembrie a fost inaugurat muzeul istoriei şi dezvoltării trupelor de carabinieri.

1997 – În februarie este numit în funcţia de Viceministru al afacerilor interne, comandantul trupelor de carabinieri, dl. Anatol Simac.

1997 – În conformitate cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova din 20 august a fost aprobată Concepţia reformei sistemului penitenciar, începîndu-se procesul de transmitere pe etape a funcţiilor de supraveghere şi escortă a persoanelor condamnate precum şi paza coloniilor de corecţie de la unităţile militare ale trupelor de carabinieri la Ministerul Justiţiei.

1998 – În februarie unităţile şi subunităâile trupelor de carabinieri participă la lichidarea urmărilor calamităţilor naturale în s. Leuşeni, r-nul Hinceşti.

1998 – Conform ordinului Ministrului afacerilor interne din 24 noiembrie a fost aprobat Regulamentul cu privire la insigna “Pentru merite” de gradul I şi II a trupelor de carabinieri.

1999 – În luna martie carabinierii au fost antrenaţi în acordarea ajutorului cetăţenilor de pe urma calamităţilor naturale în satele din r-le Glodeni, Teleneşti şi Nisporeni.

1999 – La 27 august batalionul mixt al Departamentului Trupelor de Carabinieri a participat la prima paradă militară în istoria modernă a republicii consacrată aniversării a 8-a de la proclamarea independenţei Republicii Moldova.

1999 – În baza Decretului Preşedintelui Republicii Moldova din noiembrie se efectuează modificări în structura trupelor de carabinieri şi în dislocarea unităţilor şi subunităţilor lor.

2000 – La 23 septembrie carabinierul Oleg Moldovan a cucerit prima medalie de argint pentru Republica Moldova la tir în cadrul Jocurilor Olimpice de vară de la Sidney.

2000 – În noiembrie-decembrie carabinierii participă la lichidarea urmărilor calamităţilor naturale în raioanele centrale şi de nord ale Republicii Moldova.

2001 – În mai este numit la funcţia de Viceministru al afacerilor interne, comandantul trupelor de carabinieri dl. Igor Plop.

2001 – În august-septembrie în baza Decretului Preşedintelui Republicii Moldova se efectuează modificările în structura trupelor de carbinieri şi în dislocarea unităţilor şi subunităţilor lor.