Republica Moldova | Ministerul Afacerilor Interne

Inspectoratul General de Carabinieri

A A A

Plăți salariale achitate unor categorii de personal

  În scopul sporirii nivelului de transparență a activității autorităților/instituțiilor publice, până pe data de 1 mai a fiecărui an, publică pe pagina web oficială suma totală pe anul precedent a plăților salariale (salariu lunar, indemnizații, compensații etc.) încasate de persoanele cu funcții de demnitate publică, de personalul din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică, de funcționarii publici de conducere de nivel superior, de funcționarii publici de conducere care sunt conducători ai autorităților publice, inclusiv adjuncți/locțiitori, precum și de conducătorii instituțiilor publice din subordine, inclusiv adjuncți/locțiitori. 

(LEGE Nr. 270/2018)