Republica Moldova | Ministerul Afacerilor Interne

Inspectoratul General de Carabinieri

A A A

Conditii de angajare

 

Candidații trebuie să posede următoarele abilități esențiale:

§  Comunicare și interacțiune eficientă cu comunitatea;

§  Capacitatea de a lucra în echipă;

§  Integritate și etică profesională;

§  Disciplină și angajament în dezvoltarea profesională.

 

Cerințe de eligibilitate:

§  Cetățenia Republicii Moldova;

§  Cunoașterea limbii de stat;

§  Vârsta minimă de 18 ani;

§  Studii gimnaziale/medii/superioare absolvite

   (în funcție de postul dorit);

§  Stare de sănătate corespunzătoare

   (apt din punct de vedere medical);

§  Lipsa antecedentelor penale;

§  Pregătire militară (serviciul militar în termen, termen redus

   sau instruire în cadrul catedrei militare).

 

Documentele necesare pentru procesul de angajare:

§  Diplomă sau atestat de studii și suplimentul aferent;

§  Diplome și certificate de absolvire de la școli profesionale,

    școli de meserii, cursuri și programe de instruire;

§  Caracteristica de la ultimul loc de muncă, de studii,

   de la locul de trai și de la locul îndeplinirii serviciului militar

   în termen (3 caracteristici);;

§  Livret militar (copie);

§  Buletin de identitate (3 copii);

§  Certificat de naștere (copie);

§  Certificat de naștere al copiilor (după caz, copie);

§  Certificat de căsătorie (după caz, copie);

§  Certificat de divorț (după caz, copie);

§  Permis de conducere (după caz, copie);

§  Carnet de muncă (copie);

§  Curriculum Vitae;

§  Fotografie 9x12 – 1 buc.;

§  Fotografie 3x4 – 4 buc.;

§  Certificat despre componența familiei.